HEM

Om projektet Stencirkeln Gotland Stenhuggeri - visningsverkstad Texter, tankar, dikter Bilder Länkar    
 

 

Brev från Cirkelns Centrum

 

Allt finns och allt är heligt.

Vi hedrar vårt sammanhang genom våra handlingar.

Våra handlingar skapar vår framtid.

Vår framtid handlar om hur vi uppfattar vårt sammanhang.

Tror vi att vi kan äta upp Jorden och ändå ha den kvar så handlar vi därefter.

Upplever vi att vi är en del i en helhet med ett personligt ansvar för hela helheten i varje liten handling vi gör så finns det hopp.

 

Vi är en del av Jorden vi vandrar på. En del av oss är Jord.

Vattnet som rinner i och på Jorden rinner också i oss.

Luften i våra lungor har andats av träden innan den andas av oss.

Solen lyser på oss men det är dess gåva till Jorden som föder oss.

Vi har aldrig varit avskilda. Vi är en del av ett sammanhang.

 

Vårt växande är en del av planetens växande.

Våra kroppar förändras och vi med dem.

Vi tänker och känner annorlunda nu än vi gjorde förut.

Vi är självständiga och unika och vi är också en mänsklighet.

 

Det finns en avsikt med vår existens.

Vårt mänskliga medvetande håller på att förändras i enlighet med denna avsikt.

Helheten kan bli medveten om sin helhet genom oss.

Det är dags att vi blir medvetna om vår helhet och vårt sammanhang.

Resten av oss väntar på den del av vårt medvetande som sover.

Vår osynliga del kommer att bli synlig och vår overkliga del kommer att upplösas. Det kan bli en smärtsam process om vi är oförberedda.

Lättast blir det om vi bejakar och samarbetar.

 

Stencirkelns syfte är att utan ord berätta om vår gemensamma sanning och vara en stråle av ljus att leda oss och inspirera oss under en svår tid i vår historia.

 

Det som inte är håller på att upplösas och det som är stärker sig i sin verklighet.

Att tala direkt är inte möjligt – Vi skapar själva vår verklighet. Det är våra nuvarande val som direkt skapar den verklighet som vi skall genomleva och våra barn överleva för att mänskligheten skall finna en ny balans och en ny medvetenhet i sitt fortsatta liv och medskapande på planeten jorden.

 

Det är inte möjligt att blunda.

Att avstå från medvetenhet kommer att skada oss alla.

Att göra så gott vi kan är det enda möjliga.

Den död vi är rädda för är inte verklig och därför är det omöjliga också möjligt. Det kommer att bli svårt.

Det kommer att gå bra.

 

 

Webbdesign och grafik är ©2006-2010 V. Lindbäck. Alla foton och texter är ©2006-2010 Linus Alfredsson om ingenting annat anges.
Text, grafik och bilder får inte reproduceras utan upphovsmannens skriftliga medgivande.