HEM

Om projektet Stencirkeln Gotland Stenhuggeri - visningsverkstad Texter, tankar, dikter Bilder Länkar    
 

Det finns ingen ursäkt

Om du upplever att världen är i obalans, är det ditt ansvar att se på världen och på dig själv så att din bild av verkligheten innefattar denna obalans.

Om din bild av verkligheten inte gör tydligt varför denna obalans uppstår så finns orsaken utanför din bild, dvs. du har inte sett och accepterat tillräckligt av de sammanhang och samspel som omger dig.

Det är då ditt ansvar att mera medvetet ägna dig åt att förstå samspelen och sammanhangen omkring dig så att din bild av verkligheten innefattar obalansen likaväl som orsakerna till den.

När din bild av verkligheten på detta sätt talar om orsakerna till obalansen är det ditt ansvar att leva på ett sådant sätt att obalansen i världen balanseras.

 

Om du upplever att orsakerna finns i de system som vi skapat så är det ditt ansvar att avstå från dessa system och att arbeta på att skapa nya.

 

Om ditt handlande inte tycks göra någon verkan, är det ditt ansvar att ta reda på orsakerna till detta eftersom de hittills ligger utanför din bild av verkligheten

 

Webbdesign och grafik är ©2006-2010 V. Lindbäck. Alla foton och texter är ©2006-2010 Linus Alfredsson om ingenting annat anges.
Text, grafik och bilder får inte reproduceras utan upphovsmannens skriftliga medgivande.