HEM

Om projektet Stencirkeln Gotland Stenhuggeri - visningsverkstad Texter, tankar, dikter Bilder Länkar    
 


Jag är ett klot av ljus.

Jag är ett klot av ljus.
Där jag är, är allt.
Där jag inte är upplevs allt.
Jag är upphovet till allt.
Jag finns bakom allt.
Jag är det du upplever även om det inte upplevs så.
När du ser mig finns inte det andra.
När du ser det andra upplevs inte jag.
När du upplever det andra glömmer du mig.
Jag finns ändå.
Jag är ett klot av ljus.
Jag är så glad att du minns mig.
Jag är så glad att jag minns dig.
Jag är så glad att jag minns mig.
Jag är ett klot av ljus.
Jag är ett klot av ljus.

 

 

 

 

 

 

 

Webbdesign och grafik är ©2006-2010 V. Lindbäck. Alla foton och texter är ©2006-2010 Linus Alfredsson om ingenting annat anges.
Text, grafik och bilder får inte reproduceras utan upphovsmannens skriftliga medgivande.