HEM

Om projektet Stencirkeln Gotland Stenhuggeri - visningsverkstad Texter, tankar, dikter Bilder Länkar    
 

 

Nattbåten

 

När det blir kväll lägger vi oss alla tillsammans

En nattlig väv av kärlek omsluter oss allihop

Vi vilar i en båt byggd av tillit och tro

Tillsammans drömmer vi nattens resor

Långt bort reser vi och hem igen helt nära

Stärkta vaknar vi för att minnas en ny dag

 

 

 

Webbdesign och grafik är ©2006-2010 V. Lindbäck. Alla foton och texter är ©2006-2010 Linus Alfredsson om ingenting annat anges.
Text, grafik och bilder får inte reproduceras utan upphovsmannens skriftliga medgivande.