HEM

Om projektet Stencirkeln Gotland Stenhuggeri - visningsverkstad Texter, tankar, dikter Bilder Länkar    
 

 

Transformerande upplevelser:

Upphörandet av det som inte är
dvs. Identiteten(den jag tror att jag är) dör

Upplevelsen av det som är

Identifieringen med det som är
dvs. överlämnandet av mitt liv till den skapande processen och källan

Uppgåendet i det som är
dvs. kontakt med sin egen verklighet bortom tid och rum, rörelse inom den skapande
processen och kontakt med källan

Överlevandet inom det som är
dvs. övervinnandet av fysisk död

Tydliggörande av det som är
dvs. verkande genom tid och rum för att hjälpa med ovanstående

 

Grundläggande principer:

Icke våld

Icke dömande                     (inklusive bedömande och fördömande)

Rörelse/flöde/frihet             (avstå från att hindra den skapande processen på alla sätt)

Helhet                               (inklusive istället för exklusive)

Alltings helighet                  (det som är är och är därför heligt och okränkbart)

 

 

Webbdesign och grafik är ©2006-2010 V. Lindbäck. Alla foton och texter är ©2006-2010 Linus Alfredsson om ingenting annat anges.
Text, grafik och bilder får inte reproduceras utan upphovsmannens skriftliga medgivande.