HEM

Om projektet
Bilder
Stencirkeln Gotland Vandrande verkstad Stenhuggeri - visningsverkstad Länkar Texter, tankar, dikter English
Deutsch

Stenhuggeri - Målsättning och vision

Mer information om prova på och kurser finns här

Jag vill lära människor att hugga sten och berätta hur
man hugger bort just den där biten eller visa hur man får fram just den formen när de frågar.

Samtal om skapande och balansen mellan form och
innehåll uppstår spontant.

Att hugga sten med enkla verktyg, för hand i naturen är mitt sätt att begränsa situationen så att den plats som behövs för mötet med stenen uppstår.

Situationen är lätt att förstå och resurser frigörs till processen inom oss.

Allt som finns efter en stund är formandet av stenen.
Vi är i vårt inre rum.

I detta rum kan vi möta oss själva, vårt skapande och
ställa frågor och få svar.

Möjligheterna och samtalet är utan gräns.

 

Det är lätt att förstå det sammanhang som utgörs av de enkla handverktygen, stenen, naturen som omger oss när  vi arbetar och oss själva.

Våra insikter kommer därför snabbare och vi går in i vårt skapande tillstånd.

Verktygen och tekniken försvinner mer och mer; formen och innehållet tar över.

Tiden, tankarna och rummet försvinner.

Mötet med stenen talar tydligt om för den som går in i mötet att all form som huggs in i stenen kommer ur det innehåll som finns i mig som hugger.

Det vi gör blir synligt och vår egen skapande förmåga ges som en gåva.

Vi blir medvetna om vårt ansvar för skapelsen.

Vi blir medvetna om balansen mellan form och innehåll. Vi blir medvetna om viljan till denna balans. Vi ser att stenens innehåll är föränderligt liksom dess form. Vi ser att vår egen form och vårt eget innehåll förändras. Vi ser att allt förändras. Vi ser att allt rör sig, förvandlas, förändras.    Allt levande, allt verkligt rör sig och förändras. Allting förenas i denna rörelse: stenar människor, träd, djur, vatten, jord, luft, solen och stjärnorna. Verkligheten är utan gräns. Allt är ett.

 

 

Webbdesign och grafik är ©2006-2010 V. Lindbäck. Alla foton och texter är ©2006-2010 Linus Alfredsson om ingenting annat anges.
Text, grafik och bilder får inte reproduceras utan upphovsmannens skriftliga medgivande.