HEM

Om projektet
Bilder
Stencirkeln Gotland Vandrande verkstad Stenhuggeri - visningsverkstad Länkar Texter, tankar, dikter English
Deutsch

Stenhuggeri
Visningsverkstad och prova på
Läs mer om stenhuggning HÄR

Läs mer om mina kurser och verksamhet på: linusalfredsson.com

För mig som arbetar i sten är det naturligt att vilja skapa förutsättningar för andra människor att få uppleva den
egna skapande förmågan genom mötet med stenen.

Min avsikt med denna verkstad, denna mötesplats för stenar och människor, är att ge plats för eftertanke
genom det egna mötet med den skapande processen.

Jag bygger upp en visningsverkstad och en basutställning över stenhuggeriet som hantverk (med verktyg, bilder, huggna stenar och texter).

Denna verkstad och utställningen är en plattform för den egentliga upplevelsen som utgörs av Prova på verkstaden där besökaren själv blir delaktig. Genom att själv lära sig grunderna i hantverket och under några timmar forma en sten skapas ett möte och en personlig fördjupning.

Jag samarbetar med skolor och studieförbund. Verkstaden kommer också att vara öppen för allmänhet och kurser.

För uppbyggnaden av verkstaden får jag stöd av
sponsorer och samarbetar med olika institutioner och företag. Verksamheten kommer efter uppbyggnaden att
bära sina egna kostnader.

Jag som arbetar med detta heter Linus Alfredsson, och verkstaden kommer att ligga vid Nygårds Herrgård i Västerhejde, nära Vibble, på Gotland, där jag bor.
Mitt telefonnummer är 0498 – 26 45 26.

 

Verksamhet

Visningsverkstaden kommer att vara öppen året runt.

På sommaren är det öppet för allmänheten fyra dagar i veckan, måndagar till och med torsdagar, kl. 13-17.

Då hålls också kurser för allmänhet i samarbete med olika studieförbund. Ring för mer information: 0498-26 45 26.

Vår och höst sker samarbete med skolorna på Gotland som besöker verkstaden.

Vintertid finns verkstaden som en resurs i olika projekt på skolor, institutioner eller företag.

Visning sker hela året efter överenskommelse.

 

När jag överför min inre upplevda sanning  till en yttre verklighet genom att hugga en form i sten som motsvarar innehållet så blir jag medveten om ett större sammanhang.

Jag vill berätta om denna medvetenhet och om hur jag hittar min balans inom den så att du kan känna igen din sanning och uppleva den i ditt hjärta. Läs mer om stenhuggning HÄR

 

Webbdesign och grafik är ©2006-2010 V. Lindbäck. Alla foton och texter är ©2006-2010 Linus Alfredsson om ingenting annat anges.
Text, grafik och bilder får inte reproduceras utan upphovsmannens skriftliga medgivande.