HEM

Om projektet
Bilder
Stencirkeln Gotland Vandrande verkstad Stenhuggeri - visningsverkstad Länkar Texter, tankar, dikter English
Deutsch

VANDRANDE VERKSTAD
En mobil verkstad för stenhuggning med hammare och mejsel

Verkstaden håller kurser och pröva på verksamhet i samarbete med uppdragsgivaren.

Att lära sig hugga i sten är enkelt och går fort; att möta stenen och sig själv tar längre tid.

Att välja en sten och lära sig använda verktygen och att forma stenen tar minst en timme.

Verkstaden arbetar helst långsiktigt. Vid större grupper planerar vi tillsammans. Pris enligt överenskommelse.

Kontakt: Linus Alfredsson
Telefon: 0498 – 26 45 26
E-post: linusalfredsson@telia.com

Läs mer på linusalfredsson.com

 

 


Den vandrande verkstaden innehåller:                     

24 kompletta arbetsplatser för handhuggning i kalksten

Skyddsutrustning, första förband, plåster och ögondusch

Stenbibliotek med böcker och tidskrifter om sten

Stenprover och en låda med äldre stenverktyg för frågor

 

Verkstaden kan användas på olika sätt:

Pröva på, ca. 1 timme, ”drop in” under viss tid.

Kortkurs, 1-4 timmar, omväxling på företaget eller tema i skolan.

Dagskurs

Tredagarskurs

Längre kurser

 

STEN

Sten har varit och är en viktig beståndsdel i den mänskliga kulturen

Den största delen av jordskorpan består av sten.

Vi vandrar på ett unikt material med många resurser.

Att forma ett stenblock till ett uttryck; ett tecken, en människa, ett djur eller att hugga det med släta vinkelräta kanter för att bygga har människor gjort länge.

Att med dina egna händer, hammare och mejsel, bli en del av denna tradition.

Att möta den hårda stenen med ditt mjuka handlag och forma dess många möjligheter till den slutliga, den enda möjligheten, där dina mejselhugg talar om vad stenen berättat för dig och vad du berättar genom stenen ,låter dig levandegöra  den skapande processen inom dig och själv bli en del av den.

Den vandrande verkstaden finns för att skapa intresse för stenhuggeriet och föra vidare en tradition av hemlig kunskap i möte med stenen.

 

Webbdesign ©2006-2010 V. Lindbäck. Alla foton och texter är ©2006-2010 Linus Alfredsson om ingenting annat anges.
Text, grafik och bilder får inte reproduceras utan upphovsmannens skriftliga medgivande.