HEM

Om projektet Stencirkeln Gotland Stenhuggeri - visningsverkstad Texter, tankar, dikter Bilder Länkar    
 
Om projektet Cirkelns Centrum

Cirkelns Centrum är en ideell plattform för medvetande om och förändring av verkligheten genom att berätta om, väcka och etablera en process inom människan som leder till balans i ett helhetsperspektiv inklusive världsfred.

Den skapande processen är en naturlig och i alla levande system närvarande självbalanserande rörelse. Om denna väcks inom en människa skapar personen en egen inre och yttre balans genom växande medvetenhet om och ansvar för sina handlingar. Varje sådan människa är centrum i en mängd cirklar som berör andra och som i sin tur väcker processen inom dem. Global balans är möjlig.

Kontaktperson för Cirkelns Centrum är Linus Alfredsson på Gotland. Telefon: 0498 – 26 45 26.               
E-post: linusalfredsson@telia.com

Projektbeskrivning

Bilder

Ideella stödföreningen för Cirkelns centrum (Stencirkelns Vänner)

Brev från Cirkelns Centrum

Infoblad

Infoblad - Stödja stencirkeln

Vem - Vad - Varför


Förväntade resultat av delprojekten inom projektet Cirkelns Centrum

Skapandet av en rörelse, förening eller stiftelse med namnet Cirkelns Centrum som kommer att äga stencirkeln och arrangera seminarier, möten och kurser.

Ett monumentalt skulpturprojekt som skapas i samarbete med platsen och i ett sammanhang av människor stödjande och medskapande.

Ett rum för utställning av skulpturer med försäljning som stödjer projekten.

Stenprover från stenbrott i hela Sverige och stenar från hela världen som skickas hit för att samlas i en växande helhet.

En stendepå för gotländsk kalksten i olika kvalitéer för kurser och pröva på.

En öppen verkstad för att stanna upp och möta stenen här och nu.

En vandrande verkstad för att kunna möta stenen på andra platser.

En utställning om hantverket och verktygen kring sten i olika tider.

Månadsmöten.

Veckoträffar.

Utgivandet av texter i form av tidskrift, månads eller kvartalsbrev.

Utgivning av en bok eller böcker.

Föredrag, föredragsserie, seminarier och kurser.

Samarbetsprojekt med olika företag och institutioner.

En eller flera hemsidor.


 

Vad händer?

Nu reser vi stenarna!

Vad har hänt?

Den konkreta berättelsen om visionernas förverkligande.


Sagt om Stencirkeln

”Stencirkelns funktion och avsikt är en hemlighet, även om jag berättar om den helt öppet.”

Läs mer


CIRKELNS CENTRUM

Cirkeln omsluter oss alla.

Cirkeln är allt som är och allt som inte är.

Cirkelns centrum är källan till det som är och också det sanna som upplöser det som inte är.

Cirkelns centrum berättar sanningen.

Din bild av världen är den cirkel inom vilken du tror att du finns.

Ditt sanna centrum beskriver en cirkel inom vilken du är vad du verkligen är.

Ditt sanna centrum finns vare sig du känner det eller ej.

Om det som är inte får plats betyder det att din cirkel är för liten.

Om den cirkel inom vilken du vistas inte rymmer din sanning, ditt centrum så finns det en orsak.

Något skrämmer dig så att du inte kan vistas nära sanningen. Det gör för ont.

Det är inte ditt fel.

Ditt centrum, din sanning, det du saknar och önskar för att bli hel finns ändå men du söker det utanför dig själv, där det inte finns.

Du vill inte gå nära det farliga.

När cirkeln är tillräckligt stor är dess centrum, centrum i alla cirklar.

 

Webbdesign och grafik är ©2006-2010 V. Lindbäck. Alla foton och texter är ©2006-2010 Linus Alfredsson om ingenting annat anges.
Text, grafik och bilder får inte reproduceras utan upphovsmannens skriftliga medgivande.