Step 2

HEM

Om projektet Stencirkeln Gotland Stenhuggeri - visningsverkstad Texter, tankar, dikter Bilder Länkar    
 

Stencirkeln Gotland

Stenar i samverkan för global balans
En del av projektet Cirkelns Centrum

På en energimässigt lämplig plats står flera monumentala granitblock i cirkel kring en central sten. Graniten kommer från södra Sverige medan mittenstenen är ett stort flyttblock funnet i jorden på norra delen av ön, den har legat i gotländsk jord i minst tio tusen år vilket utgör ett band mellan cirkelns centrum och själva ön Gotland för att på så sätt skapa den energidynamik som är arbetets avsikt. Eftersom flyttblocket också är granit av en liknande kvalité som den från Skåne så underlättas stenarnas sång, dvs. den vibrationssamverkan som kommer att påverka oss människor.

 

 

Den stora cirkelns centrum är centrum i alla cirklar.

Vi är alla ett och samma – det är dags att förenas.

 


Din sanning är sanningen i dig.

Det är ditt ansvar att växa med den så att du blir större än ditt lilla jag, den du trodde att du var, att du mer och mer identifierar dig med den skapande processen, växandet, den dans av födelse och död som du är en del av, så att du blir mer och mer det du är, så att du hela tiden kan härbärgera en allt större och större sanning, så att allt mer och mer av sanningen får plats och till slut när allas vår individuella unika sanning har växt, i mötet med oss själva och varandra, så att allt fler av oss får plats i varandras sanning så smälter sanningen ihop till ett helt som badar hela jorden i sanning, så att formen till slut motsvarar innehållet och innehållet stämmer överens med formen så att allt är ett och samma.

Det är därför vi är här; för att förena den form vi har med det innehåll vi är så att de två blir ett. När cirkeln är identisk med sitt centrum och detta centrum är själva cirkeln och det yttre likt det inre och det inre som det yttre då är helheten i balans och cirkeln sluten.

 

Vad har hänt?

Den konkreta berättelsen om visionernas förverkligande.

Bilder

Vad händer?

Nu reser vi stenarna!


Ideella stödföreningen för Cirkelns centrum (Stencirkelns Vänner)

Infoblad

Infoblad - Stödja stencirkeln

Vem - Vad - Varför


Sagt om Stencirkeln

”Stencirkelns funktion och avsikt är en hemlighet, även om jag berättar om den helt öppet.”

Läs mer


 

 

Webbdesign och grafik är ©2006-2010 V. Lindbäck. Alla foton och texter är ©2006-2010 Linus Alfredsson om ingenting annat anges.
Text, grafik och bilder får inte reproduceras utan upphovsmannens skriftliga medgivande.