Step 2

HEM

Om projektet Stencirkeln Gotland Stenhuggeri - visningsverkstad Texter, tankar, dikter Bilder Länkar    
 

Stenresning

Den process som innebär att stenarna reses har börjat. 
Alla stenarna står i sina respektive hål i ca 45 graders vinkel och är 
redo att resas. Vi reser en sten i taget, tills alla är resta. Vi börjar 
nu i maj 2009.Det går bra att delta förutsatt att Du berättar att du 
vill vara med och avsätter tid till det. Mer info nedan.
För att ladda ner info om stenresning som pdf klicka här.

I september förra året skrev jag:

Just nu, (2sep), håller jag på att gräva om ett hål som är 150cm djupt, eftersom det kräver en flackare lutning för stenen. Jag står med en korp och hackar i den hårda leran som börjar på ca en meters djup efter den lite lösare sanden och det lilla stenbältet.

Ibland när jag har hjälp hissar vi upp jorden med hinkar, men just nu kastar jag små lass upp på högen ovanför, ur mitt en och en halv meter djupa hål. Ett oväntat besök kommer. jag hör rösterna. De ser mig inte. Bara min blågröna virkade lilla mössa sticker upp. Vilken vacker plats! Det känns bra solen skiner. Jag går upp ur hålet och vi byter telefonnummer.

Jag klättrar ner igen och gräver tills hålet berättar att det behövs mer lutning ändå. Jag mäter och kollar. Jo, hålet har rätt. Jag tar ut en halv meter till i lutning och börjar om. Nu har det gått två timmar. Jag är färdig. Det känns bra. Lutningens högsta punkt ligger ovanför stenens tyngdpunkt. Jag plockar ihop och går till den längsta stenen. Jag byter till torra kläder och sätter mig på stenen och äter min goda mat ur en liten låda.
Det är en fin dag. Jag går runt och känner in, lägger ihop verktygen och cyklar hem.


Stenresning Tidplan

Tidsplan dag 1:
Vi träffas vid platsen kl.15.00 om det är en lördag Eller kl. 18.00 om det är vardag. Jag låter alla skriva upp namn, adress, telefon och e-post på ett papper.

Jag berättar om stenen: vilken sten det är

Lyfttekniken: hur det går till att resa stenen.

Reglerna: vad som gäller, varför och varför det är viktigt

Heligt arbete: vad som är speciellt och därför viktigt med det

Riskmoment: berätta om vikten av kommunikation och var första hjälpen väskan står.

Jag frågar om det känns bra för alla och om någon vill fråga om något av ovanstående

 

Tidplan dag 2:

Vi träffas vid platsen kl. 10.00

Vi ser till att allt är i ordning och upprättar lyftområdet.

Vi gör lite rörelseövningar.

Vi tar fram allt till sina rätta platser och förbereder resningen av ställningen.

Vi reser ställningen och kopplar lyftutrustningen till stenen.

Vi kontrollerar att allt ser bra ut.

Vi spänner lyftutrustningen.

Vi kontrollerar att allt ser bra ut.

Vi slackar utrustningen lite.

Vi tar paus.

Lunch: Vi kan lämna lyftområdet, en kortare tid.

Vi ser till att alla är närvarande och redo att arbeta minst tre timmar utan avbrott.

Vi återskapar cirkeln.

Vi gör en kort visualisering av den stående stenen och kallar in våra osynliga aspekter, tillsammans med stenens och omgivningens.

Vi kontrollerar att allt ser bra ut.

Vi spänner lyftutrustningen.

Vi placerar oss inför roterande arbetsgång.

Vi reser stenen sakta och i en mjuk rörelse utan avbrott.

Vi kontrollerar att allt ser bra ut.

Vi säkrar stenen i upprätt läge.

Vi kontrollerar att allt ser bra ut.

Vi tackar våra osynliga aspekter.

Vi dricker vatten och Linus stänker vatten till tack.

Vi tar paus.

Fika: Vi kan lämna lyftområdet, en kortare tid.

Vi kollar vad klockan är och bestämmer hur mycket vi ska göra idag.

Vi påbörjar efterarbetet; stampning av stenmjöl i hålet och sättning av stenen.

Vi sätter stenen tills bara 30cm till marknivå är kvar.

Vi kollar att allt ser bra ut.

Vi tar bort ställningen och lyftutrustningen, långsamt och försiktigt.

Vi städar undan lyftutrustning och verktyg.

Vi fyller matjord, lägger på grästorv, krattar och snyggar till.

Vi tackar stenen och stencirkeln personligen.

Vi firar vårt arbete.

Avslutning och Linus och Stencirkelns tack

Vi tar bort markeringen för lyftområdet.

Klart.

Vi bjuder in eventuella besökare att komma och titta.

Stenresning - Så blir du delaktig

Pdf-fil för nerladdning och utskrift

Berätta för mig att du vill resa sten så skriver jag upp ditt namn på en lista och ringer upp dig inför varje tillfälle. Du behöver inte kunna komma eller ens vilja komma då jag ringer. Jag räknar med att du, eftersom du vill resa sten, kommer att uppleva att ett eller några tillfällen passar dig.

Jag ringer en eller ett par dagar innan vi skall träffas vid platsen.

Räkna med att vi reser sten varje helg dvs. dag1=lörd kl.15, dag2=sön kl.10. (maj-sep ej juli)

Vi kommer att resa stenar i veckorna också, om du inte kan på veckodagar så tala om det.

(Om det är någon sten som du gärna vill vara med och resa så berätta det för mig så talar jag om när den stenen reses så fort jag vet det.)

Praktiskt:

Namn, telefonnummer och adress. Detta av två orsaker dels för specialförsäkringen dels för att ha koll på vilka som rest stenar.

Tider:

Dag 1: Vi träffas 15.00 om det är en lördag och 18.00 om det är en vardag, vid platsen, för att prata om morgondagen, ställa frågor mm.

Linus berättar om stencirkeln och den sten som vi ska resa imorgon.

Linus berättar hur det går till och hur vi förhåller oss till arbetet.

Dag 2: Vi träffas kl. 10.00 för att börja arbetet. Vi avslutar senast kl. 20.30 (är vi färdiga tidigare så är vi det.)

Självklart:

Ingen alkohol eller droger.

Ingen bakfylla

Fysiskt och psykiskt frisk

- Vi skriver under ett papper där vi bekräftar att så är fallet.

Viktigt:

Inga andra planer varken i tid eller rum före kl. 20.00 dag 2.

Inga påslagna mobiltelefoner.

Lämpliga kläder, gärna ombyte och/eller regnkläder.

Lunch/matsäck, vatten och varm dryck

Medtag inga vänner eller släktingar som inte deltagit dag 1.

Besökare får gärna titta på men på avstånd.

Vi håller planerade pauser och pauser vid behov då vi kan uträtta behov, fika, vila eller prata med besökare utanför lyftområdet.

Vi markerar ett Lyftområde som omfattar hela stencirkeln och en cirkel kring den aktuella stenen med 40m radie. Inom detta område sker den händelse som vi är delaktiga i. Inga andra kan vara innanför detta område utan att det stör det vi gör. Vi håller pauser då vi kan lämna detta område.

Kontakta Linus Alfredsson, Västerhejde, Gotland på Tfn: 0498-26 45 26

 

 

Webbdesign och grafik är ©2006-2009 Viktoria Persdotter. Alla foton och texter är ©2006-2009 Linus Alfredsson om ingenting annat anges.
Text, grafik och bilder får inte reproduceras utan upphovsmannens skriftliga medgivande.